Topaz 79725 RTL/643WH/90/D-28 16W 5-6" Round LED Baffle Trim Downlight 4000K 120V